Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dotycząca zgody na przetwarzanie przez Beyond.pl Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia na wydarzenie „Beyond.pl Cloud Academy” w celu i zakresie niezbędnym do zakwalifikowania udziału w wydarzeniu.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Beyond.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-248) przy ul. A. Kręglewskiego 11.

Przekazane dane osobowe w formularzu zgłoszeniowym zostaną użyte przez Beyond.pl Sp. z o.o. do zakwalifikowania Państwa udziału w wydarzeniu „Beyond.pl Cloud Academy” oraz przekazywania informacji pozwalających na udział w wydarzeniu. Przekazane dane pozwolą na weryfikację tożsamości Państwa podczas wydarzenia.

Spółka Beyond.pl Sp. z o.o. przetwarza dane na podstawie Państwa zgody, w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, tylko i wyłącznie w w/w celach. Każdej osobie przysługuje prawo do zmiany i aktualizacji danych, a także wniesienia sprzeciwu. Zgromadzone dane zostaną usunięte po upływie określonego okresu retencji danych.

Udzielenie zgody ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny w celu wzięcia udziału w wydarzeniu.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować na następujący adres skrzynki email: help.desk@beyond.pl.