Technical Team Lead, Beyond.pl

Karol Gomułkiewicz

Specjalizuje się w zarządzaniu środowiskami chmurowymi oraz infrastrukturą zwirtualizowaną w każdej postaci. W Beyond.pl pracuje na stanowisku Technical Team Lead i kieruje pracą Zespołu Wirtualizacji. Koordynował m.in. wdrożenie rozwiązań w oparciu o VMware Validated Designs for Software-Definied Data Center dla dwóch centrów danych firmy. Ukończył Politechnikę Poznańską. Posiada m.in. certyfikat VMware VCP6-DCV.
Stale doskonali swoje umiejętności podczas kursów branżowych i spotkań z entuzjastami cloud computingu.